Adminsk1

Author's details

Date registered: มีนาคม 18, 2014

Latest posts

  1. อำลาสถาบัน2560 — มีนาคม 9, 2018
  2. บัณฑิตน้อย 2560 — มีนาคม 9, 2018
  3. วิชาการศรีเกิด เปิดวัฒนธรรมจีน60 — กุมภาพันธ์ 15, 2018
  4. นำเสนอโรงเรียน — มกราคม 30, 2018
  5. การประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น — มกราคม 29, 2018

Author's posts listings

มี.ค. 09

อำลาสถาบัน2560

มี.ค. 09

บัณฑิตน้อย 2560

ก.พ. 15

วิชาการศรีเกิด เปิดวัฒนธรรมจีน60

คลิกที่ตัว  F  เพื่อดูรูปในอัลบั้ม

ม.ค. 30

นำเสนอโรงเรียน

ม.ค. 29

การประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

ม.ค. 29

กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์

คลิกที่ตัว F เพื่อดูรูปภาพ

ม.ค. 16

ขอแสดงความยินดีกับครูดีเด่น

IMG_9980

โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ขอแสดงความยินดีกับครูพิสมัย  ปัญญา  และครูประพันธ์   วงศ์ใหญ่   ที่ได้รับรางวัลครูดีเด่น  เนื่องในวันครู ประจำปี 2561    

ม.ค. 16

วันครู ประจำปี 2561

คลิกที่ตัว F เพื่อดูอัลบั้มรูป

ม.ค. 16

กีฬาสีสัมพันธ์ศรีเกิดเกมส์ ครั้งที่ 9

วันที่ 12 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา โรงเรีนเทศบาล ๑ ศรีเกิด  ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรม (คลิกที่ F เพื่อดูอัลบั้มรูป)

ก.พ. 01

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

ระดับชั้นอนุบาล  1 1               เด็กหญิงปรียาดา            ทาสอน 2               เด็กหญิงศิรินทิพย์            ต่อมใจ 3               เด็กหญิงนิพาวดา            เลิศเจริญ 4               เด็กหญิงอริสรา              อุโมงค์ 5               เด็กหญิงศิวัชญา             เขยหัวคำ 6               เด็กหญิงกัญชพร             ยาวรรณ์ 7               เด็กชายชานนท์              แซ่หยาง 8               เด็กชายสหชาติ              มาตย์สุริย์ 9               เด็กชายพิชญุตม์             สุขสันต์ 10              เด็กชายสุภัทร                ทองเจริญ 11              เด็กหญิงกัญญาพัชร         พรมมาลา 12              เด็กชายธนวุฒิ               อามอ 13              เด็กหญิงธันยพัฒน์           มาเยอะ 14              …

Continue reading »

Older posts «