Adminsk1

Author's details

Date registered: มีนาคม 18, 2014

Latest posts

  1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก — กุมภาพันธ์ 1, 2017
  2. โรงเรียนออกสื่อช่อง 3 และช่อง 7 — มกราคม 30, 2017
  3. วัฒนธรรมศรีเกิด เปิดวัฒนธรรมจีน — มกราคม 30, 2017
  4. รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ — พฤศจิกายน 1, 2016
  5. ร่วมบริจาค — พฤษภาคม 27, 2016

Author's posts listings

ก.พ. 01

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

ระดับชั้นอนุบาล  1 1               เด็กหญิงปรียาดา            ทาสอน 2               เด็กหญิงศิรินทิพย์            ต่อมใจ 3               เด็กหญิงนิพาวดา            เลิศเจริญ 4               เด็กหญิงอริสรา              อุโมงค์ 5               เด็กหญิงศิวัชญา             เขยหัวคำ 6               เด็กหญิงกัญชพร             ยาวรรณ์ 7               เด็กชายชานนท์              แซ่หยาง 8               เด็กชายสหชาติ              มาตย์สุริย์ 9               เด็กชายพิชญุตม์             สุขสันต์ 10              เด็กชายสุภัทร                ทองเจริญ 11              เด็กหญิงกัญญาพัชร         พรมมาลา 12              เด็กชายธนวุฒิ               อามอ 13              เด็กหญิงธันยพัฒน์           มาเยอะ 14              …

Continue reading »

ม.ค. 30

โรงเรียนออกสื่อช่อง 3 และช่อง 7

ม.ค. 30

วัฒนธรรมศรีเกิด เปิดวัฒนธรรมจีน

วันที่  26 มกราคม 2560 นายวันชัย  จงสุทธานามณี  เป็นประธานในการเปิดงาน “วิชาการศรีเกิด เปิดวัฒนธรรมจีน…สานต่อที่พ่อทำ…”  ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด  ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นทุกปีเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน  รวมถึงการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙  โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน อาทิ  มูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์ เชียงราย  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย  เป็นต้น

พ.ย. 01

รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 นางเนติกานต์ สุวรรณเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด น้อมเกล้าฯ ส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตรสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย

พ.ค. 27

ร่วมบริจาค

โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด โดยผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรต่าง ๆ  ร่วมบริจาคแก่โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา ที่ประสบอัคคีภัย ยอดเงินบริจาค 7,467 บาท

มี.ค. 23

อำลาสถาบัน58

วันที่ 22 มีนาคม 2559 นางเนติกานต์  สุวรรณเพ็ชร  ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

มี.ค. 23

บัณฑิตน้อย

วันที่ 15 มีนาคม 2559 นายวันชัย  จงสุทธานามณี  เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรบัณฑิตน้อยแก่นักเรียนระดับอนุบาล ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

ม.ค. 12

วิดีทัศน์นำเสนอโรงเรียน

เม.ย. 28

รายการค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2558

Slide1

ก.พ. 09

งานวิชาการศรีเกิด

เชิญร่วมงานวิชาการศรีเกิด เปิดวัฒนธรรมจีน  พบกับการจัดนิทรรศการ ผลงานนักเรียน ครู ของแต่ละกลุ่มสาระวิชา  และกิจกรรมทางการศึกษามากมาย ในวัน อังคาร  ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.00 น เป็นต้น ไป ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด

Older posts «