Adminsk2

Author's details

Date registered: สิงหาคม 13, 2014

Latest posts

  1. แสดงความยินดี — สิงหาคม 31, 2017
  2. วันแม่แห่งชาติ — สิงหาคม 11, 2017
  3. พิธีถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษาร.๑๐ — กรกฎาคม 27, 2017
  4. แสดงความยินดี — กรกฎาคม 18, 2017
  5. ถวายเทียนพรรษา — กรกฎาคม 6, 2017

Author's posts listings

ส.ค. 31

แสดงความยินดี

21200564_1460274750731320_5035598539788533992_o

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาวอลเลย์บอลชายโรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวิทยุ การบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560

ส.ค. 11

วันแม่แห่งชาติ

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิดจัดพิธีวันแม่แห่งชาติ

ก.ค. 27

พิธีถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษาร.๑๐

โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิดจัดพิธีถวายพระราชกุศลและพิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

ก.ค. 18

แสดงความยินดี

IMG_0057

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรีญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม โครงงานสังคมศึกษา ป.4 – 6 ในการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2560 ด.ญ.ภาณุมาศ อยู่อินทร์ ด.ญ.อชิรญา แก้วพลอย ด.ญ.เปมิกา ธรรมราษฏร์ ครูผู้ฝึกสอน น.ส.นวรัตน์ ต่ำแก้ว  

ก.ค. 06

ถวายเทียนพรรษา

โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด จัดพิธีถวายเทียนพรรษา โดยมี ผู้บริหาร ครูและนักเรียนร่วมเดินขบวนนำเทียนไปถวายวัดศรีเกิด เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐

มิ.ย. 08

พิธีไหว้ครู

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด จัดพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

มิ.ย. 03

ประชุมผู้ปกครอง

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิดจัดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

มี.ค. 14

บัญฑิตน้อย

เทศบาลนครเชียงราย ได้จัดโครงการบัญฑิตน้อย ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาและสร้างบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจ ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

ม.ค. 13

ศรีเกิดเกมส์

วันที่ 13 มกราคม 2559 โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด จัดกิจกรรมกีฬาสีสานสัมพันธ์ “ศรีเกิดเกมส์” เพื่อให้นักเรียนออกกำลังกาย แข่งกีฬา และ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

ธ.ค. 10

โครงการประกวดสร้างสรรค์ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

S__286743

  วันที่ ๗ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ได้รับรางวัลชมเชย โครงการประกวดสร้างสรรค์ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ระดับประเทศ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ระดับประถมศึกษา ชื่อผลงาน “ตู้ยาจากไม้ไอติม”

Older posts «