Adminsk2

Author's details

Date registered: สิงหาคม 13, 2014

Latest posts

  1. แสดงความยินดี — กรกฎาคม 18, 2017
  2. ถวายเทียนพรรษา — กรกฎาคม 6, 2017
  3. พิธีไหว้ครู — มิถุนายน 8, 2017
  4. ประชุมผู้ปกครอง — มิถุนายน 3, 2017
  5. บัญฑิตน้อย — มีนาคม 14, 2017

Author's posts listings

ก.ค. 18

แสดงความยินดี

IMG_0057

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรีญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม โครงงานสังคมศึกษา ป.4 – 6 ในการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2560 ด.ญ.ภาณุมาศ อยู่อินทร์ ด.ญ.อชิรญา แก้วพลอย ด.ญ.เปมิกา ธรรมราษฏร์ ครูผู้ฝึกสอน น.ส.นวรัตน์ ต่ำแก้ว  

ก.ค. 06

ถวายเทียนพรรษา

โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด จัดพิธีถวายเทียนพรรษา โดยมี ผู้บริหาร ครูและนักเรียนร่วมเดินขบวนนำเทียนไปถวายวัดศรีเกิด เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐

มิ.ย. 08

พิธีไหว้ครู

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด จัดพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

มิ.ย. 03

ประชุมผู้ปกครอง

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิดจัดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

มี.ค. 14

บัญฑิตน้อย

เทศบาลนครเชียงราย ได้จัดโครงการบัญฑิตน้อย ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาและสร้างบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจ ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

ม.ค. 13

ศรีเกิดเกมส์

วันที่ 13 มกราคม 2559 โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด จัดกิจกรรมกีฬาสีสานสัมพันธ์ “ศรีเกิดเกมส์” เพื่อให้นักเรียนออกกำลังกาย แข่งกีฬา และ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

ธ.ค. 10

โครงการประกวดสร้างสรรค์ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

S__286743

  วันที่ ๗ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ได้รับรางวัลชมเชย โครงการประกวดสร้างสรรค์ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ระดับประเทศ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ระดับประถมศึกษา ชื่อผลงาน “ตู้ยาจากไม้ไอติม”

พ.ย. 22

ประชุมผู้ปกครอง 2/2559

วันที่ 20 พ.ย.59 โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิดจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

พ.ย. 22

English-Chinese Camp for IEC

วันที่ 19 พ.ย. 59 โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิดจัดค่าย English-Chinese Camp สำหรับห้อง IEC(ห้องพิเศษ) ณ โรงแรมลักษวรรณ  

ต.ค. 03

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันประกวดร้องเพลงภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันประกวดร้องเพลงภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 1. ด.ญ.ชนัญธิดา เขยหัวคำ รองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง 2. ด.ช.รัฐภูมิ พงษ์เสือ รางวัลชมเชย 3. ด.ช.ณพกรช วิริยะ เข้าร่วมแข่งขัน(รางวัลขวัญใจกรรมการ)

Older posts «