Adminsk2

Author's details

Date registered: สิงหาคม 13, 2014

Latest posts

  1. บัญฑิตน้อย — มีนาคม 14, 2017
  2. ศรีเกิดเกมส์ — มกราคม 13, 2017
  3. โครงการประกวดสร้างสรรค์ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ — ธันวาคม 10, 2016
  4. ประชุมผู้ปกครอง 2/2559 — พฤศจิกายน 22, 2016
  5. English-Chinese Camp for IEC — พฤศจิกายน 22, 2016

Author's posts listings

มี.ค. 14

บัญฑิตน้อย

เทศบาลนครเชียงราย ได้จัดโครงการบัญฑิตน้อย ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาและสร้างบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจ ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

ม.ค. 13

ศรีเกิดเกมส์

วันที่ 13 มกราคม 2559 โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด จัดกิจกรรมกีฬาสีสานสัมพันธ์ “ศรีเกิดเกมส์” เพื่อให้นักเรียนออกกำลังกาย แข่งกีฬา และ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

ธ.ค. 10

โครงการประกวดสร้างสรรค์ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

S__286743

  วันที่ ๗ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ได้รับรางวัลชมเชย โครงการประกวดสร้างสรรค์ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ระดับประเทศ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ระดับประถมศึกษา ชื่อผลงาน “ตู้ยาจากไม้ไอติม”

พ.ย. 22

ประชุมผู้ปกครอง 2/2559

วันที่ 20 พ.ย.59 โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิดจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

พ.ย. 22

English-Chinese Camp for IEC

วันที่ 19 พ.ย. 59 โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิดจัดค่าย English-Chinese Camp สำหรับห้อง IEC(ห้องพิเศษ) ณ โรงแรมลักษวรรณ  

ต.ค. 03

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันประกวดร้องเพลงภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันประกวดร้องเพลงภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 1. ด.ญ.ชนัญธิดา เขยหัวคำ รองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง 2. ด.ช.รัฐภูมิ พงษ์เสือ รางวัลชมเชย 3. ด.ช.ณพกรช วิริยะ เข้าร่วมแข่งขัน(รางวัลขวัญใจกรรมการ)

ส.ค. 11

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙

โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด จัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๕๙

ก.ค. 25

ขอแสดงความยินดีกับรางวัล ชมเชย การประกวดเจ้าบ้านน้อยที่ดี

222-5

ขอแสดงความยินดีกับรางวัล ชมเชย การประกวดเจ้าบ้านน้อยที่ดี ครั้งที่ 3 ระดับภูมิภาคเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ‪ผู้เข้าร่วมแข่งขัน‬ ดญ.ณิชากร ประยูรคำ ดญ.ศรัณย์ญา กุลดี ดญ.พัชราภา นัยนานนท์ ‪ครูผู้ฝึกสอน‬ ครูระดับศิลป์ บุดดี ครูนันทยา ใจกาศ

มิ.ย. 24

ขอแสดงความยินดี กับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน การแสดงละครภาษาจีน

13879454_1144121332296084_2850143039255365196_n

ขอแสดงความยินกับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) การแข่งขัน การแสดงละครภาษาจีนไม่กำหนดช่วงชั้น ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ จังหวัดตาก อำเภอแม่สอด

มิ.ย. 13

ประชุมผู้ปกครอง

วันที่ 12 มิถุนายน 2559 โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด จัดการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

Older posts «