Category Archive: ไม่มีหมวดหมู่

ส.ค. 31

แสดงความยินดี

21200564_1460274750731320_5035598539788533992_o

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาวอลเลย์บอลชายโรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวิทยุ การบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560

ส.ค. 11

วันแม่แห่งชาติ

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิดจัดพิธีวันแม่แห่งชาติ

ก.ค. 27

พิธีถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษาร.๑๐

โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิดจัดพิธีถวายพระราชกุศลและพิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

ก.ค. 18

แสดงความยินดี

IMG_0057

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรีญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม โครงงานสังคมศึกษา ป.4 – 6 ในการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2560 ด.ญ.ภาณุมาศ อยู่อินทร์ ด.ญ.อชิรญา แก้วพลอย ด.ญ.เปมิกา ธรรมราษฏร์ ครูผู้ฝึกสอน น.ส.นวรัตน์ ต่ำแก้ว  

ก.ค. 06

ถวายเทียนพรรษา

โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด จัดพิธีถวายเทียนพรรษา โดยมี ผู้บริหาร ครูและนักเรียนร่วมเดินขบวนนำเทียนไปถวายวัดศรีเกิด เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐

มิ.ย. 08

พิธีไหว้ครู

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด จัดพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

มิ.ย. 03

ประชุมผู้ปกครอง

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิดจัดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

มี.ค. 14

บัญฑิตน้อย

เทศบาลนครเชียงราย ได้จัดโครงการบัญฑิตน้อย ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาและสร้างบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจ ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

ก.พ. 01

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

ระดับชั้นอนุบาล  1 1               เด็กหญิงปรียาดา            ทาสอน 2               เด็กหญิงศิรินทิพย์            ต่อมใจ 3               เด็กหญิงนิพาวดา            เลิศเจริญ 4               เด็กหญิงอริสรา              อุโมงค์ 5               เด็กหญิงศิวัชญา             เขยหัวคำ 6               เด็กหญิงกัญชพร             ยาวรรณ์ 7               เด็กชายชานนท์              แซ่หยาง 8               เด็กชายสหชาติ              มาตย์สุริย์ 9               เด็กชายพิชญุตม์             สุขสันต์ 10              เด็กชายสุภัทร                ทองเจริญ 11              เด็กหญิงกัญญาพัชร         พรมมาลา 12              เด็กชายธนวุฒิ               อามอ 13              เด็กหญิงธันยพัฒน์           มาเยอะ 14              …

Continue reading »

ม.ค. 30

โรงเรียนออกสื่อช่อง 3 และช่อง 7

Older posts «