«

»

ม.ค. 16

ขอแสดงความยินดีกับครูดีเด่น

โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ขอแสดงความยินดีกับครูพิสมัย  ปัญญา  และครูประพันธ์   วงศ์ใหญ่   ที่ได้รับรางวัลครูดีเด่น  เนื่องในวันครู ประจำปี 2561

IMG_9991 IMG_9980