«

»

ม.ค. 13

ศรีเกิดเกมส์

วันที่ 13 มกราคม 2559 โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด จัดกิจกรรมกีฬาสีสานสัมพันธ์ “ศรีเกิดเกมส์” เพื่อให้นักเรียนออกกำลังกาย แข่งกีฬา และ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

30ชิ้น « 1 ของ 10 »