«

»

ก.ค. 06

ถวายเทียนพรรษา

โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด จัดพิธีถวายเทียนพรรษา โดยมี ผู้บริหาร ครูและนักเรียนร่วมเดินขบวนนำเทียนไปถวายวัดศรีเกิด เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐

71ชิ้น « 1 ของ 24 »