«

»

ก.ค. 18

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรีญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม โครงงานสังคมศึกษา ป.4 – 6 ในการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2560
ด.ญ.ภาณุมาศ อยู่อินทร์
ด.ญ.อชิรญา แก้วพลอย
ด.ญ.เปมิกา ธรรมราษฏร์
ครูผู้ฝึกสอน
น.ส.นวรัตน์ ต่ำแก้ว

IMG_0057