ประชุมผู้ปกครองนักเรียน


พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดประจำปีการศึกษา 2556


กิจกรรมตามหาภูมิปัญญาท้องถิ่น


งานวิชาการศรีเกิด เปิดวัฒนธรรมจีน


ร่วมพิธิวางศิลาฤกษ์เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดห้วยปลากั้ง


ค่ายดาราศาสตร์เทศบาล ๑ ศรีเกิด